نژادهای مرغ در ایران بخش دوم

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

مرغ زرد کرک ادامه مقاله نژادهای مرغ در ایران : این نژاد بیشتر در استانهای شمالی کشور (مازندران) یافت شده و همانند مرغ گردن لخت دارای مقاومت خوبی به شرایط مناطق شمالی کشور ( رطوبت بالا) دارد. وزن بلوغ مرغ ها ۱۱۰۰ تا ۱۱۵۰ و وزن خروس ها ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ گرم گزارش شده و میزان تخم گذاری آن ۱۳۰ عدد تخم مرغ در سال اعلام شده است.   مرغ بومی [...]