شروع کار پرورش شترمرغ – درآمد پرورش پرنده شترمرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

شروع کار پرورش شترمرغ  با خرید تخم ، جوجه یا مولد می توان شروع به کار کرد: جوجه های یک روزه خریداری کرده و تا رسیدن به مرحله مولد آنها را پرورش دهید. این روش، روش مناسبی است که در ایران متداول است. در انتخاب این روش باید به نگهداری جوجه ها دقت زیادی کرد تا مرگ و میر آنها به حداقل برسد. خریداری جوجه های ۳ ماهه روش متداول [...]