دستگاه جوجه کشی مخصوص شترمرغ – بخش دوم

By |آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

در مقاله گذشته در مورد خصوصیات دستگاه جوجه کشی شترمرغ صحبت کردیم در فاصله های زمانی معین ماشینهای کوچک را بیشتر می توان تمیز و ضدعفهمه‌ی نوشته‌هاونی کرد. یک دستگاه جوجه کشی مخصوص شترمرغ  چهار عملکرد مهم دارد که در صورتی که خوب طراحی شده باشد باید: ۱. دما را کنترل نماید. ۲. به راحتی تخمها را بچرخاند. ۳. رطوبت را کنترل می نماید. ۴. دارای جریان هوای مناسب است. [...]