پرورش جوجه شترمرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

پرورش جوجه شترمرغ پرورش شترمرغ | پس از خروج از تخم جوجه ها بایستی در حرارت ۳۰ تا ۳۲ درجه سانتی گراد قرار گیرند. بهتر است این حرارت در زیر منبع حرارتی (لامپ هیتر، مادر مصنوعی) برای جوجه مهیا شده و اجازه انتخاب را برای جوجه فراهم آورد.  در صورتی که شرایط جوی اجازه دهد می تواند جوجه را ۲۴ ساعت بعد از در آمدن از تخم در فضای آزاد قرار [...]

مشکلات رفتاری شترمرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

مشکلات رفتاری شترمرغ مشکلات رفتاری شترمرغ : مشکلات رفتاری در شترمرغ ها بیشتر ناشی از ورش باد تند، تراکم زیاد و دیگر مسایل ناسازگار می باشد. عارضه پرخواری معمولا توسط پرندگان خسته یا در محیط تراکم آغاز میشود. در صورت بروز این عارضه از بین بردن آن بسیار مشکل است. روشهای استفاده از Flub Cap(وسیله ای جهت مشغول نمودن شتر مرغها) در جایگاه نگهداری و دیگر اسباب بازی ها به [...]

دستگاه جوجه کشی مخصوص شترمرغ – بخش دوم

By |آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

در مقاله گذشته در مورد خصوصیات دستگاه جوجه کشی شترمرغ صحبت کردیم در فاصله های زمانی معین ماشینهای کوچک را بیشتر می توان تمیز و ضدعفهمه‌ی نوشته‌هاونی کرد. یک دستگاه جوجه کشی مخصوص شترمرغ  چهار عملکرد مهم دارد که در صورتی که خوب طراحی شده باشد باید: ۱. دما را کنترل نماید. ۲. به راحتی تخمها را بچرخاند. ۳. رطوبت را کنترل می نماید. ۴. دارای جریان هوای مناسب است. [...]