آسپرژیلوس

By |1397/8/21 12:58:5328ام اسفند, 1396|مقالات جوجه کشی|

 آسپرژیلوس این بیماری توسط استنشاق اسپور قارچهای مختلف ایجاد می شود، آسپرژیلوس فومیگاتوس مهمترین گونه ایجاد کننده این بیماری است. جوجه ها ممکن است از طریق استنشاق اسپورها در دستگاه هچر آلوده و یا از طریق بستر آلوده، مبتلا شوند. باگاس چغندر قند که به عنوان بستر استفاده می شود آلوده ترین بستر از لحاظ قارچی میباشد. اشتهای ضعیف، لاغری، افزایش تشنگی و علائم عصبی نیز از عوارض این بیماری [...]

سموم قارچی

By |1397/8/21 12:58:542ام اسفند, 1396|مقالات جوجه کشی|

کنترل کپک و سموم قارچی در بسیاری از نقاط جهان کپکها و سموم ناشی از آنها از عوامل اجتناب ناپذیر آلوده کننده مواد خوراکی در درجات متفاوت میباشند. اثر اکثر سموم قارچی تجمعی یا توام است، از اینرو وجود سموم قارچی مختلف حتی در سطوح غیر مضر میتواند برای پرنده مشکل زا باشد. کپکها دو نوع هستند که عبارتند از کپکهای هوازی که غالبا در مزرعه یا در کارخانه خوراک [...]

میزان مصرف پرو پیونیک

By |1397/8/21 12:58:5429ام بهمن, 1396|مقالات جوجه کشی|

میزان مصرف پرو پیونیک مقدار واقعی مصرف پرو پیونیک اسید بسنگی به کیفیت مواد خوراکی موجود در خوراک و استعداد آلودگی در مزرعه دارد. همانطوریکه در قسمتهای قبل توضیح داده شد بسته به شرایط موجود، به طور معمول ۵- ۱ کیلوگرم پروپیونیک اسید به هر تن خوراک افزوده میشود. در بسیاری از مناطق که غلات را صادر مینمایند در هنگام بار گیری جهت ارسال به کشور وارد کننده، اسیدهای آلی [...]