نکاتی که در جوجه کشی مرغ باید رعایت کرد

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

نکاتی که در جوجه کشی مرغ باید رعایت کرد نگهداری تخم مرغ جوجه کشی: نگهداری تخم مرغ جوجه کشی نکاتی که در جوجه کشی مرغ باید رعایت کرد :  برای نگهداری تخم مرغ های نطفه دار نباید از یخچال استفاده کرد تخم مرغ، دارای مادهٔ غذایی و رطوبت لازم است. اگر در وضع نامناسب نگهداری شود، مادهٔ غذایی آن فاسد می شود و جنین از بین میرود. بهترین دما برای [...]