بازار یابی تخم مرغ بومی- بخش اول

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

بازاریابی در منابع اقتصادی بازار یابی تخم مرغ بعنوان عملی تعریف شده که بتواند زودتر و سریعتر کالا را به فروش برساند اما در حقیقت بازاریابی تخم مرغ دارای معنی گسترده تری می باشد. متاسفانه در بازار محصولات کشاورزی از جمله تخم مرغ نظام هاى مناسب قیمت گذاری و توزیع برای محصولات کشاورزی در داخل کشور وجود نداشته و بررسیهای کارشناسان این امر نشان می دهد که سهم ناچیزی از [...]