توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی – بخش اول

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی : طرحی برای سرمایه گذاری کارآمد است که دارای بازده اقتصادی باشد. از نظر اقتصاددانان طرحی که کمتر از نرخ بهره بازدهی داشته باشد چنین طرح هایی فاقل توجیه اقتصادی خواهد بود. در کشورهای صنعتی طرح هایی که ۴ تا ۶ درصد بازده داشته باشند به لحاظ اقتصادی طرح های مطلوبی هستند، چرا که نرخ بهره در این کشورها معمولا [...]