معرفی بیماری های اصلی مرغ بومی – بخش ششم

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

ادامه مقاله معرفی بیماری های اصلی مرغ بومی – بخش ششم برای تهیه محلول واکسن به ازای هر لیتر آب می توان ۲ تا ۲/۵ گرم شیرخشک در نظر گرفت. میزان آب مورد نیاز برای محلول نمودن واکسن بستگی به تعداد مرغ های سالن و شرایط آب و هوایی دارد اما به عنوان راهنما در مرغ های بالغ می توان ۲۰ تا ۲۵ درصد آب مصرفی روز قبل را برای [...]