سیستم پرورش مرغ بومی – بخش دوم

By |مرغ, مقالات جوجه کشی|

آماده سازی سالن برای ورود گله جوان سیستم پرورش مرغ بومی : آماده سازی سالن برای پذیرش گله جوان، از فعالیتهای پر حجم و جساس محسوب می شود که کمترین قصور و کوتاهی در آماده سازی سالن، میتواند با نتایج غیر قابل جبرانی همراه شود. آماده سازی سالن از مراحل مختلفی تشکیل شده که ترتیب و نوبت انجام این مراحل نیز حایز اهمیت است.به طوری که انجام این مراحل باید [...]

سیستم پرورش مرغ بومی – بخش اول

By |مقالات جوجه کشی|

سیستم پرورش مرغ بومی : مرغ های بومی در نقاط مختلف دنیا به شیوه های مختلفی نگهداری می شوند. رایج ترین روش پرورش مرغ بومی بصورت صنعتی و یا نیمه صنعتی در کشور ما شیوه پرورش بر روی بستر میباشد. همانطور که قبلا ذکرشد مرغ بومی بر خلاف مرغ های صنعتی اصلاح شده که در یک فضای محدود بر روی بستر و یا قفس پرورش داده میشوند، مرغ های بومی [...]

سیستم پرورش مرغ بومی – بخش آخر

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

سیستم پرورش مرغ بومی – بخش آخر :  قبل از خواندن این نوشته پیشنهاد می کنیم مقاله سیستم پرورش مرغ بومی – بخش سوم را مطالعه فرمایید. استقرار گله جوان در سالن : پس از خروج گاز از سالن و قبل از ورود جوجه لازم است که دمای سالن به حدود ۳۰ درجه سانتیگراد برسد. همچنین آبخوری ها را با محلول ۵ درصد آب شکر و با دمای متعادل و دانخوری های [...]