آماده سازی سالن در دوره پرورش مرغ

By |اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی, مرغ|

آماده سازی سالن پرورش مرغ قبل از ورود جوجه ها به سالن پرورش مرغ ابتدا باید سالن را تمیز و ضد عفونی کرد و سپس به ورود جوجه ها به سالن اقدام کرد که در زیر به اختصار به آن ها اشاره می شود سالن پرورش مرغ 1-ابتدا باید تمامی جوجه های دوره قبل از سالن خارج شوند (اصل همه جا تخلیه همه جا تجهیز ) اجرا شود [...]