استاندارد های دوره ی پرورش و تولید

By |اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی, مرغ|

استاندارد های دوره ی پرورش مرغ و تولید استاندارد های  دوره ی پرورش مرغ و تولید  یعنی در حد مطلوب بودن عوامل محیطی   موثر بر رشد و پرورش  جوجه ها و پولت های تخم گذار و طیور این عوامل شامل  فضا  حرارت تهویه رطوبت  و نور سالن پرورش مرغ است .البته  عوامل دیگری مانند تغذیه عوامل بیماری زا  و جز این ها نیز  بر نحوه ی  پرورش پرنده  موثرند  که [...]

تجهیزات مرغداری

By |اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی|

تجهیزات مرغداری هیتر:ازتجهیزات مرغداری در روش های قدیمی  منبع تولید حرارت  که به طور  عمده از  طریق سوخت مواد فسیلی تامین می شد که درون سالن نصب شده بود.در چنین شرایطی  به علت مصرف اکسیژن  سالن در نتیجه ی سوخت مواد نفتی و تولید گاز های سمی  مانند CO2 شرایط نا مناسبی را برای  پرورش پرنده ها  فراهم می کرد.بنابراین استفاده از آن ها به هیچ عنوان توصیه نمی شود.امروزه [...]