پرورش مرغ بومی و مراکز اصلاح نژاد، تکثیر و ترویج مرغ بومی در ایران

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

پرورش مرغ بومی : تا قبل از سال ۱۳۳۳ حدود ۹۰ درصد گوشت مرغ و ۹۹ درصد تولید تخم مرغ کشور صرفاً از مرغ بومی و بصورت سنتی تامین می شد اما تولید پائین مرغ های بومی و از طرفی ورود جوجه های یکروزه و تخم مرغ نطفه دار نژادهای اصلاح شده در سال ۱۳۳۳ و به دنبال آن شیوع بیماری های جدید، به تدریج باعث کمرنگ شدن نگهداری مرغ [...]