روش های صحیح در جوجه کشی مرغ بومی

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

روش های صحیح در جوجه کشی مرغ بومی روش های صحیح در جوجه کشی مرغ بومی : پرورش طیور به خصوص مرغ از گذشته دور در ایران رایج بوده است. خانواده های روستایی و عشایری با نگهداری تعدادی مرغ و خروس، آنها را پرورش میدادند. با استفاده از گوشت، تخم و پر این طیور، بخشی از نیازهای افراد خانواده را برطرف میکردند. مقدار اضافی آن را نیز به فروش می [...]