تغذیه دوره پرورش جوجه بومی – بخش دوم

By |آموزش جوجه‌کشی, گوناگون, مقالات جوجه کشی|

جیره رشد ادامه مقاله تغذیه دوره پرورش جوجه بومی - بخش اول : بعد از رسیدن گله به میانگین وزن ۴۰۰ جیره رشد جایگزین جیره رشد می شود. جیرہ پایانی دارای حدود ۱۸ درصد پروتئین و نسبت به دو جیره قبلی تراکم اسیدهای آمینه کمتری دارند. این جیره را میتوان تا سن ۱۲ هفتگی ادامه داد. پرورش دهندگان جوجه بومی چون نیمچه ها را حداکثر تا سن سه ماهگی به [...]

تغذیه های مرغ بومی – بخش سوم

By |گوناگون, مقالات جوجه کشی|

پودر ماهی ادامه مقاله تغذیه های مرغ بومی - بخش دوم : پودر ماهی محصولی است که از پختن، خشک کردن و آسیاب کردن ماهی کامل و یا ضایعات ماهی بدست می آید. پودر ماهی بر اساس مقدار پروتئین، چربی، رطوبت، خاکستر و ازت آن به درجات مختلفی از نظر کیفی تقسیم می گردد. هرچه مقدار پروتئین زیادتر و میزان چربی، رطوبت، خاکستر و ازت آزاد آن کمتر باشد، مطلوب [...]

اهمیت رعایت اصول تغذیه مرغ بومی – بخش اول

By |آموزش جوجه‌کشی, گوناگون, مقالات جوجه کشی|

اصول تغذیه مرغ بومی : تغذیه یکی از اصلی ترین عامل تاثیر گذار بر عملکرد و سلامت پرنده محسوب شده که بیشترین هزینه مرغداری را تشکیل می دهد. تغذیه اصولی و صحیح علاوه بر کاهش هزینه های تولید بر روی کیفیت محصول تولیدی هم موثر است. منظور از اصول تغذیه مرغ بومی اصولی و صحیح، تأمین نیازهای واقعی غذایی مرغهاست نه کمتر و نه بیشتر. برآورد کمتر از نیازهای واقعی [...]