تغذیه دوره پرورش جوجه های بومی – بخش سوم

By |1395/12/3 10:23:593ام اسفند, 1395|آموزش جوجه‌کشی, بیماری های پرندگان و طیور, گوناگون, مقالات جوجه کشی|

ادامه مقاله تغذیه دوره پرورش جوجه های بومی - بخش دوم - جیره های طیور در حال حاضر به سه شکل تولید میگردند : ۱- پلت : در این شکل، مواد اولیه آسیاب شده، تحت تأثیر بخار آب، فشار و دما ( حدود ۸۰ درجه سانتیگراد) با استفاده از دستگاه پلت زن به قطعاتی استوانه ای شکل با اندازه مشخصی بنام پلت تبدیل می شود. مواد اولیه بعد از آسیاب [...]