انواع شانه های دستگاه های جوجه کشی

توسط |1398/1/10 23:00:1310ام فروردین, 1398|اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی, گروه صنعتی اسکندری|

انواع شانه های دستگاه های جوجه کشی کار انواع شانه های دستگاه جوجه کشی نگه داشتن تخم های نطفه دار میباشد و با توجه به این که تمام سرمایه و نتیجه کاراز تخم های نطفه دار حاصل می شود بنابراین می توان گفت شانه های نگهدارنده سرمایه شما هستند .شانه ها هر نوع به نحوی حرکت می کنند تا تخم ها بچرخند و از چسبیدن نطفه به پوسته تخم ها [...]