چگونه مزرعه پرورش بوقلمون راه اندازی کنیم؟

By |بوقلمون, مقالات جوجه کشی|

چگونه مزرعه پرورش بوقلمون راه اندازی کنیم؟بوقلمون (Turkey) پرنده ای اهلی است