پرورش مرغ بومی در روستا

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

پرورش مرغ بومی در روستا مرغ بومی روستایی پرورش مرغ بومی در روستا | به منظور استفاده از منابع غذایی غیر قابل استفاده در روستاها و تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه روستایی، طرح تکثیر و پرورش مرغ بومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حال حاضر در برخی کشورهای در حال توسعه، بیشترین حجم مرغ و تخم مرغ مورد نیاز، از محل مرغ های بومی تأمین می [...]

روش های صحیح در جوجه کشی مرغ بومی

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

روش های صحیح در جوجه کشی مرغ بومی روش های صحیح در جوجه کشی مرغ بومی : پرورش طیور به خصوص مرغ از گذشته دور در ایران رایج بوده است. خانواده های روستایی و عشایری با نگهداری تعدادی مرغ و خروس، آنها را پرورش میدادند. با استفاده از گوشت، تخم و پر این طیور، بخشی از نیازهای افراد خانواده را برطرف میکردند. مقدار اضافی آن را نیز به فروش می [...]

جوجه کشی از مرغ بومی

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

جوجه کشی از مرغ بومی - بخش اول - در گذشته ازدیاد نسل در مرغ های بومی صرفاً از طریق طبیعی و با استفاده از مرغ های کرج صورت می گرفت. اما در حال حاضر در واحدهای روستایی (با ظرفیت های مختلف) می توان از دستگاه های جوجه کشی برای تولید جوجه بومی یک روزه از تخم - مرغ های نطفه دار استفاده نمود. شرکت های مختلفی در داخل و خارج [...]