علائم ویروس جی

By |مقالات جوجه کشی|

علائم ویروس جی بسیار معمول است. بنابراین در این وضعیت انتخاب واکسن مناسب و برنامه زمان بندی واکسن بسیار مهم است...