میزان مواد اولیه مورد نیاز پرورش مرغ های مولد و نیمچه ها

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

پرورش مرغ های مولد : هزینه مواد اولیه مورد نیاز برای پرورش مرغ بومی بخش مهمی از هزینه اجرای طرح را تشکیل میدهند . تامین خوراک مورد نیاز پرنده مهمترین هزینه لازم در امر پرورش محسوب میشود . برای اقتصادی بودن پرورش مرغ بومی ، بهتر است بخشی از نیازهای غذایی مرغ ها از محیط بیرون توسط پرنده و همچنین استفاده از پسماند غذایی خانواده و یا رستوران ها و [...]

بازار یابی تخم مرغ بومی- بخش اول

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

بازاریابی در منابع اقتصادی بازار یابی تخم مرغ بعنوان عملی تعریف شده که بتواند زودتر و سریعتر کالا را به فروش برساند اما در حقیقت بازاریابی تخم مرغ دارای معنی گسترده تری می باشد. متاسفانه در بازار محصولات کشاورزی از جمله تخم مرغ نظام هاى مناسب قیمت گذاری و توزیع برای محصولات کشاورزی در داخل کشور وجود نداشته و بررسیهای کارشناسان این امر نشان می دهد که سهم ناچیزی از [...]