سیستم تهویه عرضی

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

سیستم تهویه عرضی سیستم تهویه عرضی پرورش طیور سیستم تهویه عرضی | سیستم تهویه عرضی همراه با دما ورطوبت مناسب : این سیستم بدین گونه می باشد که هوا پس از تنظیم دما و رطوبست آن در اطاقکهایی که در طول سالن طراحی گردیده اند وارد سالن شده هوای آلوده و گردوغبار از طرف مقابل توسط هواکشها خارج میگردد. این روش در سالنهای سوله ای ، صاف و [...]

کنترل تهویه، دما، رطوبت و نور سالن مرغداری

By |گوناگون, مقالات جوجه کشی|

کنترل تهویه، دما، رطوبت و نور سالن مرغداری کنترل تهویه، دما، رطوبت و نور سالن مرغداری -  نور مرغداری : با توجه به تاثیر تهویه، دما، رطوبت و نور سالن بر سلامت و عملکرد پرنده، همیشه در طول دوره بخصوص دوره ابتدایی پرورش باید مورد توجه قرار گیرند. در حالت عادی هوای داخل سالن باید تمیز و حتی الامکان عاری از گرد و غبار و گازهای مضر (آمونیاک) باشد. هدف [...]