غذای مرغ مینا چیست؟ چه غذاهایی را باید برای مرغ مینا آماده کنیم؟

By |مرغ مینا, مقالات پرورش و نگهداری پرندگان|

مرغ مینا از جمله پرندگان زینتی است که به دلیل قدرت سخنگویی که دارد