تغذیه جوجه 1 روزه

By |1398/6/27 4:07:4422ام تیر, 1398|مرغ, مقالات جوجه کشی|

رشد جنین داخل تخم در اطراف زرده شروع می شود و از آن تغذیه می کند.