نگهداری و پرورش قناری

By |قناری, مقالات پرورش و نگهداری پرندگان|

نگهداری و پرورش قناری عزیزانی که قصد دارند قناری بخرند و به نگهداری آن بپردازند توجه داشته باشند که باید قبل از خرید قناری وسایل قفس و تمام چیز هایی که لازم است را آماده نمایند . سفری که قناری با شما در پیش دارد به اندازه کافی برای او استرس ایجاد می کند بنابراین سعی کنید تا شرایط را به نحو احسنت برای جا به جایی او [...]