بیماری های رایج در طیور

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

بیماری های رایج در طیور نیو کاسل بیماری نیوکاسل مرغ بومی یک بیماری ویروسی و بسیار واگیر است که سویه های مختلف دارد. انتشار ویروس از طریق؛ هوا، وسایل آلوده و حمل و نقل طیور انجام می شود. پیشگیری رعایت اصول بهداشتی نگهداری نکردن جوجه با مرغ های مسن ضد عفونی وسایل مورد استفاده انهدام بهداشتی لاشه های تلف شده در اثر بیماری و واکسیناسیون به موقع طیور، در پیشگیری [...]