معرفی بیماریهای اصلی مرغ بومی – بخش هشتم

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

ادامه مقاله معرفی بیماریهای اصلی مرغ بومی – بخش هفتم : استرس فعالیت اندام هایی نظیر مغز، قلب، عضلات و ریه ها را افزایش می دهد و بالطبع نیاز این اندام ها به مواد مغذی بیشتر می شود. لذا باعث کاهش ذخایر مواد مغذی بدن و در نتیجه تضعیف بدن و سیستم ایمنی خواهد شد. جهت بهبود عملکرد و اکسیناسیون باید در درجه اول عوامل استرس زا را شناسایی و [...]

معرفی انواع بیماریهای اصلی مرغ بومی – بخش هفتم

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

ادامه مقاله معرفی انواع بیماریهای اصلی مرغ بومی – بخش ششم : چون از واکسن کشته شده استفاده می شود ضدعفونی نمودن سرنگ و سرسرنگ مشکلی ایجاد نمی نماید. بهتر است بعد از ۱۰۰۰ تزریق جوجه و ۲۰۰ تا ۲۵۰ تزریق نیمچه یا مرغ مولد بهتر است سرسوزن سرنگ تعویضں گردد. در واحدهای روستایی که به سرنگ اتوماتیک دسترسی ندارند، میتوانند با استفاده از سرنگهای معمولی و بصورت زیر جلدی [...]

معرفی انواع بیماری های مرغ بومی – بخش سوم

By |مرغ, مقالات پرورش و نگهداری پرندگان|

ترکیبات آلدئیدی ادامه مقاله معرفی انواع بیماری های مرغ بومی – بخش دوم : دومین گروه مهم تشکیل دهنده ترکیبات ضدعفونی کننده ها ترکیبات آلدئیدی نظیر فرمالدئیدو گلوتارآلدئید میباشد. این ترکیبات بر روی طیف وسیعی از عوامل بیماریزای باکتریایی و ویروسی موثر است. این ترکیبات با اختلال در سنتز DNA و RNA مانع رشد و تکثیر میکروارگانیسمها می شوند. اثر میکروب کشی ترکیبات آلدئیدی با ترکیبات چهار تایی آمونیوم تشدلیل [...]

بیماری های مرغ بومی بخش اول

By |مرغ, مقالات جوجه کشی|

بیماری های مرغ بومی : یکی از خصوصیات بارز و خوب مرغ بومی، مقاومت به بیماری و سازگاری با شرایط نامساعد محیطی است. تحقیقات صورت گرفته در استان لرستان نشان می دهد که میزان تلفات مرغان بومی (در سطح روستا) در طول سال حدود ۱۳/۲ درصد بوده است. این مقدار تلفات در حالی است که هیچ گونه دارو و یا واکسنی مصرف نشده است که بیانگر مقاومت بالای مرغان بومی [...]