معرفی بیماریهای اصلی مرغ بومی – بخش هشتم

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

ادامه مقاله معرفی بیماریهای اصلی مرغ بومی – بخش هفتم : استرس فعالیت اندام هایی نظیر مغز، قلب، عضلات و ریه ها را افزایش می دهد و بالطبع نیاز این اندام ها به مواد مغذی بیشتر می شود. لذا باعث کاهش ذخایر مواد مغذی بدن و در نتیجه تضعیف بدن و سیستم ایمنی خواهد شد. جهت بهبود عملکرد و اکسیناسیون باید در درجه اول عوامل استرس زا را شناسایی و [...]