معرفی بیماریهای اصلی مرغ بومی – بخش هشتم

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

ادامه مقاله معرفی بیماریهای اصلی مرغ بومی – بخش هفتم : استرس فعالیت اندام هایی نظیر مغز، قلب، عضلات و ریه ها را افزایش می دهد و بالطبع نیاز این اندام ها به مواد مغذی بیشتر می شود. لذا باعث کاهش ذخایر مواد مغذی بدن و در نتیجه تضعیف بدن و سیستم ایمنی خواهد شد. جهت بهبود عملکرد و اکسیناسیون باید در درجه اول عوامل استرس زا را شناسایی و [...]

انواع بیماری های مرغ بومی – بخش دوم

By |مرغ, مقالات جوجه کشی|

ادامه مقاله انواع بیماری های مرغ بومی - بخش اول : برای آهک پاشی هر ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع نیاز به حدود ۲۵ کیلوگرم آهک می باشد که این مقدار آهک بسته به میزان آلودگی منطقه باید در ۵۰ تا ۷۵ لیتر آب حل شود و این محلول به مدت ۱۲ ساعت به حال خود رها می شود. برای چسبندگی بهتر محلول به سطوح می توان مواد چسبنده اضافه نمود. [...]

بیماری های مرغ بومی بخش اول

By |مرغ, مقالات جوجه کشی|

بیماری های مرغ بومی : یکی از خصوصیات بارز و خوب مرغ بومی، مقاومت به بیماری و سازگاری با شرایط نامساعد محیطی است. تحقیقات صورت گرفته در استان لرستان نشان می دهد که میزان تلفات مرغان بومی (در سطح روستا) در طول سال حدود ۱۳/۲ درصد بوده است. این مقدار تلفات در حالی است که هیچ گونه دارو و یا واکسنی مصرف نشده است که بیانگر مقاومت بالای مرغان بومی [...]