جوجه‌کشی و پرورش شترمرغ – بخش دوازدهم

By |1396/3/4 8:58:164ام خرداد, 1396|آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

جوجه‌کشی و پرورش شترمرغ جوجه‌کشی و پرورش شترمرغ | مصرف هر ماده مغذی که سبب افزایش دفع مواد معدنی از طریق کلیه شود بر مصرف آب نیز مؤثر خواهد بود به عنوان مثال مصرف نمک یا یک ماده خوراکی غنی از سدیم مانند ملاشی یا منابع غنی از کلسیم و فسفر حاوی منگنز نیز سبب افزایش مصرف آب می شود، مصرف آب زیاد برای پرنده مشکل ایجاد نمی کند. کیفیت [...]