آناتومی شترمرغ

By |اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی, شترمرغ|

آناتومی شترمرغ آناتومی شترمرغ در سال های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .تمرکز اصلی مطالعات اخیر بر روی تعیین همبستگی شجره ای و تمایلات شترمرغ و ارتباط آن ها می باشد .در سال های گذشته دانشمندان بر اساس ساختار استخوان جناغ برای جدا کردن پرندگان به پرندگانی که راه می روند و پرندگانی که پرواز می کنند پیش قدم شدند . استخوان کام را تشریح کردند و مقایسه بین [...]