جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک :برای جوجه کشی در ماشین های جوجه کشی کوچک دو عامل اصلی مهم است. الف:انتخاب تخم مرغ ب: رسیدگی در مدت 21 روز در ماشین     الف: انتخاب تخم مرغ جوجه کشی تخم مرغ یا از مزرعه گله مادر تامین می شود و یا از مزارع خروس های گله محلی که [...]