انواع بیماری های مرغ بومی – بخش دوم

By |مرغ, مقالات جوجه کشی|

ادامه مقاله انواع بیماری های مرغ بومی - بخش اول : برای آهک پاشی هر ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع نیاز به حدود ۲۵ کیلوگرم آهک می باشد که این مقدار آهک بسته به میزان آلودگی منطقه باید در ۵۰ تا ۷۵ لیتر آب حل شود و این محلول به مدت ۱۲ ساعت به حال خود رها می شود. برای چسبندگی بهتر محلول به سطوح می توان مواد چسبنده اضافه نمود. [...]