معرفی بیماری های شایع مرغ بومی – بخش پنجم

By |مرغ, مقالات جوجه کشی|

روش اسپری (افشاندن) ادامه مقاله معرفی بیماری های شایع مرغ بومی – بخش چهارم : معمولا از این روش و اکسیناسیون در پرورش مرغ بومی به دلیل ظرفیت محدود گله چندان استفاده نمی شود. از این روش میتوان برای واکسیناسیون علیه بیماری های نیو کاسل و برونشیت استفاده نمود. از مزایای عمده این روش سرعت عمل و کاهش استرسی به پرنده است. این روش بعد از رقیق سازی (هر ۱۰۰۰ [...]