همه چیز درباره جوجه کشی شترمرغ | نکته های مهم و حیاتی

By |شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

همه چیز درباره جوجه کشی شترمرغ | نکته های مهم و حیاتی یکی از ابتدایی ترین ودر عین حال مهم ترین رکن های جوجه کشی از شترمرغ جمع آوری و انبار کردن تخم های نطفه دار می باشد . حائز اهمیت است بدانید که باید تخم ها بعد از پروسه جمع آوری با دقت ضد عفونی شده و تمیز شوند . مکانی که برای انبار کردن تخم ها در نظر [...]