نیاز های تغذیه ای اردک

By |اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی, سایر پرندگان|

نیاز های تغذیه ای اردک نیاز های تغذیه ای اردک اردک ها در خوردن، پرندگان بسیار حریصی هستند. به گونه ای که بر خلاف سایر گونه های طیور با وجود آنکه تا ۶۸ ساعت پس از تولد از خوردن بی نیاز هستند علاقه شدیدی به خوردن دارند.همانطور که گفته شد جوجه های یک روزه می توانند به خوبی نیازهای خود را تا دو شبانه روز از کیسه زرده خود تأمین [...]