آناتومی و فیزیولوژی مرغ لاری

By |مرغ, مقالات پرورش و نگهداری پرندگان|

آناتومی و فیزیولوژی مرغ لاری آناتومی و فیزیولوژی مرغ لاری :شکل عمومی بدن نژاد لاری با نژادهای دیگر متفاوت است و به طور کلی بدن بلند و کشیده، سینه پهن و عمیق و پر گوشت، گوشت سینه سفت و پر پشت و پهن و دارای شیب از جلو به عقب می باشد. بالها محکم و چسبیده به بدن و پرهای دم با زاویه ۴۵ درجه بالاتر از امتداد پشت قرار [...]