استاندارد های دوره ی پرورش و تولید

By |اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی, مرغ|

استاندارد های دوره ی پرورش مرغ و تولید استاندارد های  دوره ی پرورش مرغ و تولید  یعنی در حد مطلوب بودن عوامل محیطی   موثر بر رشد و پرورش  جوجه ها و پولت های تخم گذار و طیور این عوامل شامل  فضا  حرارت تهویه رطوبت  و نور سالن پرورش مرغ است .البته  عوامل دیگری مانند تغذیه عوامل بیماری زا  و جز این ها نیز  بر نحوه ی  پرورش پرنده  موثرند  که [...]

مواد خوراکی مرغ تخم گذار

By |اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی, مرغ|

غذای مرغ -مواد خوراکی تامین کننده انرژی جو غذای مرغ تخم گذار :جو غله ای با انرژی و پروتیئن متوسط است که خصوصیات آن در میان یولاف و گندم قرار دارد .قابلیت هضم جو در پرنده های جوان کمتر است که احتمالا به علت وجود بتاگلوکان هاست. مقدار پروتئین جو به طور معمول 11 تا 12 درصد است که در بعضی شرایط میزان آن به 14 تا 16 درصد هم [...]

آماده سازی سالن در دوره پرورش مرغ

By |اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی, مرغ|

آماده سازی سالن پرورش مرغ قبل از ورود جوجه ها به سالن پرورش مرغ ابتدا باید سالن را تمیز و ضد عفونی کرد و سپس به ورود جوجه ها به سالن اقدام کرد که در زیر به اختصار به آن ها اشاره می شود سالن پرورش مرغ 1-ابتدا باید تمامی جوجه های دوره قبل از سالن خارج شوند (اصل همه جا تخلیه همه جا تجهیز ) اجرا شود [...]