آموزش واکسن مرغ

//برچست: آموزش واکسن مرغ

واکسن های طیور واکسن پاستورلوز طیور

توسط |1396/4/15 10:35:4715ام تیر, 1396|آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

  واکسن های طیور واکسن پاستورلوز طیور ( وبایی مرغان ) واکسن های طیور واکسن پاستورلوز طیور : واکسن پاستور لوز طیور بر اساس دستورالعمل OIE بصورت سوسپانسیون کشته، ساخته و کنترل می شود. این واکسن برای ایمن سازی فعال علیه و بای مرغان در ماکیان ، بوقلمون ، اردک و غازاستفاده می شود. دز و نحوه مصرف : به مقدار ۱ میلی لیتر برای طیور بالغ و ۰/۵ میلی لیتر [...]

واکسیناسیون مرغ از طریق آب آشامیدنی

توسط |1396/4/11 11:02:3911ام تیر, 1396|آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی واکسیناسیون مرغ از طریق آب آشامیدنی : واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی یکی از مناسبترین راه های تجویز واکسن های زنده است . این روش می تواند آسانتر از سایر روش ها تلقی شود. اما به منظور اجتناب از کاهش توانایی واکسن که هر زمان ممکن است اتفاق بیفتد و اکسیناتور باید توجه کامل به تمام شیوه های آماده سازی و تجویز واکسن، مبذول [...]