نحوه ساخت یک ترنر جوجه کشی اتوماتیک

چگونه یک ترنر یا چرخاننده اتوماتیک شانه جوجه کشی بسازیم...