شیوه های مختلف تعیین جنسیت شترمرغ ها

By |آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

شیوه های مختلف تعیین جنسیت شترمرغ ها، در زیر شرح داده میشود : تعیین جنسیت از طریق مقعد پرنده ( شترمرغ) این شیوهٔ سنتی تعیین جنسیت نیازمند آزمایش فیزیکی اندام های جنسی پرنده است. جزئیات اقداماتی که در این شیوه انجام میگیرد در فصل مربوط به آناتومی و فیزیولوژی مورد بررسی قرار گرفت. صحت و میزان ایمنی این روش به میزان بسیار زیادی به مهارت و تجربهٔ فرد مسؤول بستگی [...]