آلودگی با مایکوپلاسما

By |مقالات جوجه کشی|

آلودگی با مایکوپلاسما ایوا که در بوقلمون نسبت به مرغ بسیار معمول است، مشخص شده است که موجب پاره شدن رباط در مرغهای مادر...