انواع آبخوری مرغداری

By |اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی, مقالات جوجه کشی|

انواع آبخوری مرغداری آبخوری سیفونی این آبخوری مرغداری یک قسمت زنگی یا زنگوله ای  شکل پلاستیکی  دارد که در زیر آن بشقابی نصب است. آب از لوله های  اصلی  به شیلنگ مخصوص  آبخوری  راه یافته  و با سوپاپ تنظیم قطع و وصل جریان آب روی قسمت  زنگی شکل  و در نهایت به درون  بشقاب زیر آن  ریخته  می شود. افزایش  وزن  بخش  پلاستیکی  در نتیجه ورود  آب  موجب کشیده شدن [...]