• بنابر فرموده، قرار دادن هرگونه شماره ی تماسی ، در داخل پست های انجمن اکیدا ممنوع می باشد . جهت ارتباط با سایر اعضا میتوانید ، یوزر تلگرام و یا ایمیل و یا یوزر سایر پیام رسان ها را قرار دهید .

آخرین فعالیت

 • س
  سارانی به موضوع فروش جوجه عقاب پاسخ داد.
  خریدار جوجه شاهین هستم قیمت پایین باشه لطفاً
 • م
  مصطفی به موضوع فروش جوجه عقاب پاسخ داد.
 • م
  مصطفی به موضوع فروش جوجه عقاب پاسخ داد.
  مصطفی
بالا