• بنابر فرموده، قرار دادن هرگونه شماره ی تماسی ، در داخل پست های انجمن اکیدا ممنوع می باشد . جهت ارتباط با سایر اعضا میتوانید ، یوزر تلگرام و یا ایمیل و یا یوزر سایر پیام رسان ها را قرار دهید .

فروش کبوتر

administrator

Administrator
عضو کادر مدیریت
#1
#فروش_کبوتر

تعداد۱۴کبوتریه جفت بلژیکی ۴تامسافتی بقیه بالا ۶ساعت پرشی به فروش میرسد جفتی اخر ۶۰هزار۰۹۰۱۶۸۷۶۷۶۴
 
بالا