• بنابر فرموده، قرار دادن هرگونه شماره ی تماسی ، در داخل پست های انجمن اکیدا ممنوع می باشد . جهت ارتباط با سایر اعضا میتوانید ، یوزر تلگرام و یا ایمیل و یا یوزر سایر پیام رسان ها را قرار دهید .

خرید کوبتر

  1. administrator

    فروش کبوتر

    #فروش_کبوتر تعداد۱۴کبوتریه جفت بلژیکی ۴تامسافتی بقیه بالا ۶ساعت پرشی به فروش میرسد جفتی اخر ۶۰هزار۰۹۰۱۶۸۷۶۷۶۴
بالا