• بنابر فرموده، قرار دادن هرگونه شماره ی تماسی ، در داخل پست های انجمن اکیدا ممنوع می باشد . جهت ارتباط با سایر اعضا میتوانید ، یوزر تلگرام و یا ایمیل و یا یوزر سایر پیام رسان ها را قرار دهید .

جوجه کشی مصنوعی

  1. administrator

    مهم ترین نکات اساسی جوجه کشی مرغ

    جوجه کشی مرغ برای جوجه کشی بهتر از تخم های جوجه درآور مرغ که توسط بسیاری از افراد برای پرورش آن ها و کسب درآمد انجام می شود باید موارد مهمی رعایت شود. این موارد شامل خرید تخم ها ، رعایت المان ها و نوع دستگاه جوجه کشی نیز می شود. المان های مهم برای جوجه کشی عبارتند از دما ، رطوبت ، چرخش و تهویه...
بالا