• بنابر فرموده، قرار دادن هرگونه شماره ی تماسی ، در داخل پست های انجمن اکیدا ممنوع می باشد . جهت ارتباط با سایر اعضا میتوانید ، یوزر تلگرام و یا ایمیل و یا یوزر سایر پیام رسان ها را قرار دهید .

پرورش و جوجه کشی پرندگان

اگر شما هم اطلاعات خاصی در مورد پرنده که نگهداری و جوجه کشی میکنید دارید میتوانید در این قسمت اشتراک دهید
بالا