• بنابر فرموده، قرار دادن هرگونه شماره ی تماسی ، در داخل پست های انجمن اکیدا ممنوع می باشد . جهت ارتباط با سایر اعضا میتوانید ، یوزر تلگرام و یا ایمیل و یا یوزر سایر پیام رسان ها را قرار دهید .

ارسال موضوع


ارسال نظرسنجی

این حداکثر تعدا پاسخی است که رای دهنده می تواند انتخاب کند.
بالا