ساده ترین روش برای تشخیص جنسیت مرغ عشق

یکی از راه های بسیار راحت برای تشخیص جنسیت مرغ عشق دقت به ناحیه سوراخ های بینی که با با توده مومی رنگارنگ پوشیده شده است . مرغ عشق نر دارای توده مومی به رنگ آبی مایل به ارغوانی روشن می باشد . این در حالی است که در جنس ماده توده مومی به رنگ قهوه ای کم رنگ تا سفید و گاهاً فقط قهوه ای می باشد . این رنگ بندی در جنس ماده به دلیل نیست ، به طوری که رنگ قهوه ای کمرنگ تا سفید در مواقع عادی سال بر روی نوده مومی این پرنده بوده و رنگ قهوه ای در دوره جفت گیری در این پرنده ها مشاهده می شود . توجه داشته باشید که رنگ توده مومی در مرغ عشق هایی که به بلوغ نرسیده اند صورتی می باشد . البته دیده شده در برخی از نر های جوان ، قسمت نام برده به رنگ صورتی – ارغوانی می باشد .

رنگ بندی در فصل جفت گیری (تشخیص جنسیت)

تشخیص جنسیت مرغ عشق

رنگ بندی ها در این پرنده ها گاهاً ثابت نمی باشند . توده مومی مرغ عشق های ماده در فصل جفت گیری به رنگ قهوه ای می شود و جالب این است بعد از اتمام دوره تخم گذاری توده دوباره به حالت عادی خود اش باز می گردد . بنابراین برای تشخیص جنسیت مرغ عشق ، شما با مشاهده ناحیه سفید در اطراف بینی مرغ عشق می توانید از ماده بودن آن مطمئن شوید .

مورد دیگر که گفتن آن خالی از لطف نیست ، مرغ عشق های نر متعلق به نژاد های لوتینو ، چشم سیاه و آلبینو از اول زندگی تا آخر دارای توده مومی به رنگ صورتی – ارغوانی می باشند . بعد از گذشت 6 ماه تشخیص جنسیت این پرنده سان می شود . با این وجود توجه به خلق و خو و رفتار پرنده همچنین توجه به شکل سر (توده مومی) جهت تعیین جنسیت بسیار موثر است . از نظر رفتار شناسی گونه های ماده غیر اجتماعی تر ، خجالتی تر و آرام تر از از گونه های نر هستند . این در حالی است که مرغ عشق نر پر سر و صدا ، با انرژی ، اجتماعی و بانشاط می باشند .

تشخیص جنسیت مرغ عشق برای کسانی که قصد پرورش ، نگهداری و جفت گیری از این پرنده را دارند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .